Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Základná škola v Gbelciach

Naša škola je Zelená škola.

Tento rok sme začali pracovať na medzinárodnom projekte " Beagle".

Naša škola spolupracuje s miestnym Občianskym združením " Pomoc pre prírodu." Absolvujeme do roka viackrát aj ornitologické vychádzky na Národnú Prírodnú rezerváciu - Parížske močiare.

Chráňme Matku Zem!


02.06. 2010