Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Z metodických dní

Druhej série Regionálnych metodických a informačných dní sa zúčastnilo 92 učiteľov z celého Slovenska.

Hlavným cieľom podujatia bolo posilniť spoluprácu a komunikáciu v oblasti environmentálnej výchovy prostredníctvom aktívnej výmeny informácií a skúseností učiteľov, koordinátorov environmentálnej výchovy a odborných pracovníkov pôsobiacich v oblasti výchovy a vzdelávania školskej mládeže.

Program pozostával z dvoch hlavných bodov:

  1. Predstavenie metodiky nových vzdelávacích programov SAŽP pre školy spojené s praktickými aktivitami a ukážkami.
  2. Prezentácie vlastných nápadov a skúseností účastníkov s praktickou realizáciou environmentálnej výchovy v škole.

Prvá séria metodických dní sa uskutočnila osobitne pre západné, stredné a východné Slovensko začiatkom tohto kalendárneho roka. Druhá v jeho závere (november a december 2010) v stredisku environmentálnej výchovy SAŽP Drieňok Teplý Vrch.

Výstupy metodických dní – PowerPoint prezentácie, kontakty na lektorov a účastníkov, galérie fotografií – si môžete pozrieť na adrese:
http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=1760&idl=1760&idf=679〈=sk


08.12. 2010