Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Výsledky z udeľovania certifikátov

Počas Svetového dňa životného prostredia získalo prvý certifikát ekologickej stopy spolu 94 škôl z celého Slovenska.

Každej škole, ktorá si do polnoci 5. júna 2010 vypočítala svoju ekologickú stopu vo všetkých kategóriách, bol pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia, udelený Certifikát ekologickej stopy školy za školský rok 2009/2010.

Udeľovanie certifikátov prebehlo vo virtuálnej rovine. Pri názve školy, ktorá splnila uvedené kritérium, sa na portáli www.ekostopa.sk počas tohto dňa objavil certifikát s hodnotou aktuálnej ekostopy za tento školský rok.

Prvý certifikát získalo spolu 94 slovenských škôl. Držiteľom certifikátu s najnižšou ekologickou stopou je Základná škola s materskou školou, Hradná 342, Liptovský Hrádok.

Všetkým certifikovaným školám blahoželáme. Certifikát vo vysokej kvalite si môžu stiahnut po prihlasení sa na portáli v časti Dokumenty.

Zoznam všetkých registrovaných, aktívnych a certifikovaných škôl, ako aj vyhľadávanie podľa krajov, okresov, obcí a druhov škôl sa nachádza v časti Ekostopy škôl.

Školy s najnižšou ekologickou stopou budú vecne a verejne ocenené na začiatku budúceho školského roka v rámci Veľtrhu environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA.

Tlačová správa - zverejnená 7. 6. 2010


07.06. 2010