Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Tlačová správa – udeľovanie certifikátov

Pri príležitosti udeľovania certifikátov ekologickej stopy školy počas Svetového dňa životného prostredia 2011 sme pripravili a rozposlali tlačovú správu.

Tlačová správa - 3. jún 2011

Počas 5. júna 2011 bude každej škole, ktorá splnila kritérium certifikácie, pridelený Certifikát ekologickej stopy za školský rok 2010/2011. Výsledky sa budú zobrazovať kliknutím na „Ekostopy škôl“ v samostatnej časti „Certifikované školy“.

Ďalšia tlačová správa bude vydaná v pondelok, 6. júna 2011, aby informovala o výsledkoch certifikácie.


02.06. 2011