Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Súťaž projektov

Prihláste úspešné aktivity realizované v rámci programu Ekologická stopa vo vašej škole do súťaže ProEnviro 2012.

Hlavným cieľom súťaže je propagácia projektov a aktivít škôl zrealizovaných v oblasti životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja. Vecne a mediálne oceniť aktívnu účasť žiakov a zamestnancov škôl na riešení environmentálnych problémov komunity a regiónu. Vyzdvihnúť spoluprácu, výchovné a environmentálne výstupy školských projektov.

Do súťaže môže škola prihlásiť environmentálny projekt zrealizovaný a ukončený do apríla 2012, nie však starší ako dva roky.

Vyplnený prihlasovací formulár projektu je potrebné zaslať poštou alebo elektronicky na adresu Slovenskej agentúry životného prostredia najneskôr do 18. mája 2012.

Súťažné kategórie:

  1. Materské školy
  2. Základné školy
  3. Stredné školy

Hodnotné praktické ceny do súťaže venuje spoločnosť SHP Harmanec a Slovenská agentúra životného prostredia. Víťazné školy a ich projekty budú odprezentované v Enviromagazíne a ďalších printových médiách.

Propozície súťaže
Prihlasovací formulár


06.03. 2012