Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

HODINA pokračuje

Už štvrtý krát sa učitelia môžu zapojiť do súťaže Hodina s ekostopou a zabojovať o najlepšiu výchovno-vzdelávaciu aktivitu.

Úlohou súťažiacich je podľa pripraveného formulára popísať aktivitu zameranú na ekologickú stopu, ktorú zrealizovali počas vyučovacej hodiny so svojimi žiakmi.

Zapojiť sa môže každý pedagogický pracovník v nasledujúcich súťažných kategóriách:
A) Materské školy
B) Základné školy – B1 I. stupeň, B2 II. stupeň
C) Stredné školy

Najlepšia aktivita v každej súťažnej kategórii bude ocenená diplomom a praktickými cenami. Všetky zaslané aktivity budú s uvedením autorstva vystavené na portáli Ekologickej stopy a prístupné pre ostatných učiteľov. Prispejú tak k vzájomnej inšpirácii a výmene skúseností, preto súťaž nebude mať porazených, iba víťazov!

Tlačová správa – SAŽP, 6. 12. 2013

Propozície súťaže
Formulár aktivity – materské školy, základné a stredné školy

Aktivity predošlého ročníka súťaže budú na portáli sprístupnené už čoskoro.


05.12. 2013