Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Slováci s menšou stopou

Podľa posledných výpočtov sa ekologická stopa priemerného Slováka zmenšila o 0,9 globálnych hektárov. Keby každý človek na Zemi žil rovnako ako my, ľudstvo by potrebovalo nie jednu, ale 2,3 planét.

Medzinárodná organizácia Global Footprint Network vydala koncom minulého roka Atlas ekologickej stopy 2010. V atlase sa uvádza, že populácia ľudí sa zvýšila zo 6,6 miliárd na 6,7 miliárd. Priemerná ekologická stopa jedného človeka má v súčasnosti hodnotu 2,7 globálnych hektárov (gha). Biologickú kapacitu Zeme ľudstvo prekračuje približne o 50 % a pre zabezpečenie aktuálnej spotreby využíva plochu zodpovedajúcu 1,5 planétam. Ekologická stopa Slovenska sa z pôvodnej hodnoty 4,9 gha zmenšila na 4 gha na obyvateľa, čo predstavuje 2,3 planét!

Aktualizované hodnoty ekologickej stopy nájdete na týchto stránkach portálu: Čo je to ekologická stopa a Tvoja ekologická stopa.

Zníženie ekologickej stopy Slovákov je pozitívnou správou. Všetkým zapojeným školám želáme veľa úspechov aj pri znižovaní svojej vlastnej stopy.


31.01. 2011