Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Registrácia do programu otvorená

Na stránke programu Ekologická stopa školy bol sprístupnený on-line registračný formulár. Do školského programu Ekologická stopa sa teraz môže zapojiť každá materská, základná alebo stredná škola.

Do programu školu registruje učiteľ len prostredníctvom on-line registračného formulára. Na základe tejto registrácie bude škole pridelené jedno prihlasovacie meno a heslo, ktoré však môže využívať každý učiteľ školy.

Školský program Ekologická stopa je dlhoročný projekt a registrácia do programu zostáva otvorená. Jeho hlavným edukačným cieľom je pochopiť vplyv našich každodenných aktivít na životné prostredie.

Základom programu je internetový kalkulátor pre výpočet ekologickej stopy školy. Na konci každého školského roka aktívne školy získajú certifikát s aktuálnou veľkosťou svojej ekologickej stopy a tie najlepšie aj patričnú medializáciu.

Tešíme sa na vašu účasť a želáme veľa úspechov pri zmenšovaní ekologickej stopy vašej školy.


11.09. 2009