Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Prvé udeľovanie certifikátov

Svetový deň životného prostredia, 5. jún 2010, je aj dňom udeľovania historicky prvých certifikátov ekologickej stopy školy na Slovensku. Do jej výpočtu už zostáva len pár dní.

Každá škola registrovaná v programe Ekologická stopa má možnosť získať certifikát s ekologickou stopou školy pre školský rok 2009/2010.

Postup pre udelenie certifikátu:

  • vypočítanie ekostopy školy aspoň jedenkrát vo všetkých ôsmich kategóriách spotreby
  • vloženie údajov do „Internetového kalkulátora ekologickej stopy školy“ najneskôr do polnoci 5. júna 2010.
  • označenie ekostopy, ktorá postupuje do certifikácie - do hodnotenia sa berie len ekostopa školy vypočítaná vo všetkých kategóriách spotreby a označená v „Histórii ekostôp“ ako aktuálna.

Každej škole, ktorá splnila uvedené podmienky bude počas Svetového dňa životného prostredia, 5. júna 2010, udelený Certifikát ekologickej stopy školy za školský rok 2009/2010. Udeľovanie certifikátov v tento deň by sa malo stať každoročnou tradíciou upozorňujúcou verejnosť na fakt, že príroda a Zem je len jedna!

POZOR! 6. júna 2010 sa začína nový certifikačný rok. Ekostopy školy uložené pred týmto dátumom už nebude možné vymazať ani označiť za aktuálne.

Všetky certifikované školy budú na portáli programu www.ekostopa.sk prezentované v samostatnej sekcii. Každá škola si bude môcť svoj certifikát stiahnuť v elektronickej podobe, vytlačiť a využívať na výchovné a propagačné účely.

Okrem tlačovej správy pripravujeme aj oficiálne odovzdávanie certifikátov, ktoré by sa malo uskutočniť na začiatku nasledujúceho školského roka.

Držíme vám palce pri eko-stopovaní.


26.05. 2010