Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

ProEnviro

Ďalší ročník súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou vyhlásený.

Do súťaže určenej pre materské, základné i stredné školy môže škola prihlásiť environmentálny projekt, ktorý trval 1 mesiac a ktorý bol zrealizovaný a ukončený do apríla 2014 (vrátane).

Každá škola môže poslať maximálne 3 projekty. Uzávierka súťaže je do 15. mája 2014.

Tlačová správa - SAŽP, 11. 12. 2014

Víťazné školy získajú vecné ceny od Slovenskej agentúry životného prostredia a partnera súťaže SHP Harmanec, a. s., ktorý sa v tomto ročníku rozhodol špeciálne oceniť tú školu, ktorej projekt bude zameraný na tému Ako motivovať svoju školu, rodinu alebo okolie k recyklácii.

Reklamným partnerom súťaže ProEnviro je Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.

Propozície súťaže
Prihlasovací formulár


20.01. 2014