Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Problémy s prihlásením?

Odpovedáme na najčastejšie otázky v súvislosti s prihlasovaním sa na portáli školského programu.

Musím školu zaregistrovať do programu v každom novom školskom roku?
Nie. Prihlasovacie meno a heslo, ktoré bolo škole pridelené a zaslané na e-mail kontaktnej osoby (pedagóga, ktorý uskutočnil registráciu), zostáva platné a nie je potrebné ho obnovovať.

Prihlasovacie meno alebo heslo nefunguje.
Pri prihlasovaní je dôležité dodržať všetky medzery, veľké písmená a interpunkčné znamienka presne tak, ako boli zadané pri registrácii. Ak sa aj napriek tomu nemôžete prihlásiť, informujte o tom pracovný tím programu na ekostopa@sazp.sk, ktorý vám pomôže nájsť a odstrániť chybu.

Kolega, ktorý školu registroval už u nás nepracuje a neviem sa dostať k prihlasovacím údajom.
Informujte o tom pracovný tím programu na ekostopa@sazp.sk. Škole bude následne pridelené nové prihlasovacie meno a heslo a vy sa stanete novou kontaktnou osobou.

Chcem zmeniť prihlasovacie meno alebo heslo školy.
Prihlasovacie meno školy zadávate pri registrácii. Ideálne by nemalo obsahovať medzery ani interpunkčné znamienka, aby ste pri prihlasovaní nespravili chybu. Ak nie ste spokojný s prihlasovacím menom školy a chcete ho zmeniť, musíte o to požiadať pracovný tím na ekostopa@sazp.sk.
Prihlasovacie heslo školy, ktoré prišlo kontaktnej osobe na e-mail, je súbor čísel a písmen. Môžete si ho kedykoľvek zmeniť sami po prihlásení sa na portáli v časti „Profil školy“.


02.05. 2011