Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Pred bránami prázdnin

Všetkým ekostopárom želáme krásne prázdniny a leto plné zážitkov.

Čo sa udialo v školskom roku 2010/2011:

  • do programu je zapojených 546 škôl z celého Slovenska
  • certifikát ekologickej stopy získalo v druhom ročníku 107 škôl
  • v mesiacoch marec, apríl, máj sa uskutočnili vzdelávacie kurzy s názvom „Ekologická stopa – výchova k trvalo udržateľnému rozvoju“ a zúčastnilo sa ich 120 učiteľov
  • súťaž Hodina s Ekostopou je priebežne vyhodnocovaná a výsledky budú známe v septembri nasledujúceho školského roka
  • nové publikácie vydané v rámci programu (Tréningový manuál pre učiteľov, Hracie karty protikladov, Hry v prírode do vrecka) sú vystavené v časti „Dokumenty

Školský program pokračuje aj v školskom roku 2011/2012. Prihlasovacie meno a heslo školy zostáva nezmenené, nie je potrebné ho obnovovať alebo sa opätovne registrovať!

Veľa oddychu a zábavy cez prázdniny Vám aj sebe želá...


01.07. 2011