Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Pre každého pedagóga

...program ponúka 140 výchovno-vzdelávacích aktivít na jednotlivé témy ekologickej stopy.

Aktivity pre zábavno-poučné vyučovanie s ekologickou stopou nájdu všetky zaregistrované školy vo svojom užívateľskom konte – časť Dokumenty. Po doplnení aktivít od pedagógov zapojených do minulého ročníka súťaže Hodina s Ekostopou dosiahol ich počet číslo 140.

Aktivity sú zobrazené v prehľadnej tabuľke umožňujúcej rýchly výber podľa:

  • téma ekologickej stopy (elektrina, kúrenie, voda, stravovanie, odpad, doprava, budovy a pozemky, nákup a vybavenie),
  • druh školy (materské, základné, stredné),
  • predmet/tematický okruh.

Veríme, že budú nápomocné pre každého pedagóga.


03.02. 2014