Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Pozor! Zmena

V pravidlách pre udeľovanie certifikátov v školskom roku 2013/2014 nastala zmena. Prečítajte si nasledujúcu informáciu:

Certifikáty ekologickej stopy školy sa každoročne udeľujú pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia. Udeľovanie prebieha vo virtuálnej – teda environmentálne šetrnej rovine.

Postup pre udelenie certifikátu v školskom roku 2013/2014:

  1. Vypočítanie ekostopy školy aspoň jedenkrát vo všetkých ôsmich kategóriách spotreby
  2. POZOR! Zmena. Vloženie údajov do Internetového kalkulátora ekologickej stopy školy najneskôr do polnoci, 4. júna 2014
  3. Označenie aktuálnej ekostopy – do certifikačného hodnotenia postupuje tá ekostopa školy vypočítaná vo všetkých kategóriách spotreby, ktorá je v Histórii ekostôp označená ako aktuálna.

Každej škole, ktorá dodržala uvedený postup bude 5. júna 2014, počas Svetového dňa životného prostredia, udelený Certifikát ekologickej stopy školy za školský rok 2013/2014.


08.04. 2014