Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Oči na stopkách

V rámci školského programu Na túru s NATUROU stále prebieha kampaň a zároveň súťaž, počas ktorej môžete svojimi fotografiami a reportážami upozorniť na pozitívne a negatívne prípady správania sa človeka k prírode.

Poslaním kampane Oči na stopkách je otvárať ľuďom oči a odhaľovať pravdu o ich vzťahu k prírode. Prostredníctvom reportáží zo škôl z celého Slovenska môžu ich autori nastaviť zrkadlo "dospelákom", ale aj svojim rovesníkom. Poukázať na to, že poškodzovanie životného prostredia nie je len jednou z okrajových senzácií v médiách. Odohráva sa každý deň v krajine okolo nás, v mestách, na uliciach...

V tom istom priestore sa však odohrávajú aj iné príbehy, skutky, činy ľudí, o ktorých sa naopak hovorí veľmi málo. Práve ony však môžu byť pozitívnym príkladom a inšpiráciou pre ostatných. Stačí mať otvorenú myseľ a "oči na stopkách". Zachytiť tieto príklady perom a objektívom fotoaparátu. Pozitívne aj negatívne.

Propozície súťaže

  • Vyhlasovateľ: Slovenská agentúra životného prostredia
  • Súťažiaci: členovia prieskumných skupín v školskom programe Na túru s NATUROU
  • Téma: pozitívne a negatívne správanie sa človeka k prírode
  • Žáner: reportáž, esej
  • Obsahové zameranie: úlohou súťažiacich je formou reportáže alebo eseje spracovať príklady pozitívneho alebo negatívneho správania sa človeka k prírode, s ktorými sa osobne stretli
  • Uzávierka súťaže: 20. máj 2012

Viac informácií na www.snaturou2000.sk


06.05. 2012