Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Náš rozhovor do rozhlasu

Mali sme možnosť podeliť sa so skúsenosťami pri výpočte našej ekostopy s kamarátmi v celom kraji.

Naše zapojenie sa do projektu "Ekostopa" a úspešné vypočítanie ekostopy našej školy vzbudilo záujem u pani redaktorky Rádia Regina Janky Grajciarovej. Kontaktovala nášho pána učiteľa triedneho a po výmene niekoľkých mailov dohodli termín jej návštevy na našej škole. Na jej zvedavé otázky, ohľadom získavania podkladov na výpočet našej ekostopy, boli z triedy určení odpovedať tí najvýrečnejší - Zuzka, Biba a Aďo. Pani redaktorka sa ich pýtala, ako sme zisťovali spôsob príchodu žiakov do školy, koľko zelene máme v areáli a či sa u nás separuje odpad. Dúfame, že naši hovorcovia ju svojimi odpoveďami uspokojili. Otázky ohľadom projektu položila aj pánovi učiteľovi triednemu. Na záver sa nám poďakovala a oznámila nám, v ktorých reláciách budú rozhovory odvysielané.

Pre nás to bola zaujímavá skúsenosť - hovoriť do mikrofónu a dúfame, že tento náš rozhovor o projekte "Ekostopa" inšpiruje aj ďalších žiakov, ktorým nie je ochrana životného prostredia ľahostajná.

Rozhovor pre rádio Regina

žiaci VII.D triedy ZŠ Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote


11.05. 2010