Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Milé stretnutie

O tom, že aj vo štvrtok môžte prežiť nedeľu...

Dnes sme zažili veľmi príjemné doobedie s Jankou Šimonovičovou a pani redaktorkou Enviromagazínu Ankou Gudzovou zo Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP).

Diskutovali sme na témy: Aká je veľká moja ekostopa? Je väčšia alebo menšia ako na začiatku školského roka? Poznám veľkosť svojej ekostopy, zmenil som svoje návyky? Ako vidím svoju budúcnosť? Ovplyvní ekostopa moje rozhodnutia?

Chlapci mali trochu trému, ale v príjemnej debate sa snažili objasniť svoje proekologické správanie. Bola to ich prvá „verejná diskusia“ s odborníkmi. V rámci rovesníckeho vzdelávania sa stretávajú so spolužiakmi, verejnosťou, ale stretnúť sa so zástupcami SAŽP, bol pre nich nový zážitok.

V rozhovore načrtli aj svoje najbližšie úlohy, ktoré sa budú snažiť splniť. 24. júna odchádzajú na prvú etapu vzdelávania Komprax. Chcú vytvoriť projekty z oblasti ekológie so začlenením ekostopy, ako rozhodujúceho ukazovateľa správania sa mladého človeka.

Návštevou zo SAŽP sa cítia povzbudení a motivovaní do ďalšej práce. Radi by podobné návštevy uvítali častejšie.


Ing. Beáta Ľubová
Koordinátor EnV


17.06. 2011