Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Kontinuálne vzdelávanie

Aj tento rok otvárame kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov materských, základných a stredných škôl.

Vzdelávanie sa realizuje v rámci dvoch akreditovaných programov:

  • Ekologická stopa – výchova k trvalo udržateľnému rozvoju pre materské školy (Rozhodnutie o akreditácii číslo 597/2011 - KV),
  • Ekologická stopa – výchova k trvalo udržateľnému rozvoju pre základné a stredné školy (Rozhodnutie o akreditácii číslo 495/2011 - KV).

Uskutoční sa prezenčnou formou v priestoroch Slovenskej agentúry životného prostredia v Banskej Bystrici, v mesiacoch marec – máj 2014, v trvaní 5 vzdelávacích dní. Úspešní absolventi vzdelávania získajú 9 kreditov.

Riadne vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať do 28. februára 2014.

Viac informácií o vzdelávaní (obsah, požiadavky pre absolventa, spôsob ukončenia) nájdete v Pozvánke.

POZVÁNKA pre materské školy
POZVÁNKA pre základné a stredné školy

PRIHLÁŠKA na kontinuálne vzdelávanie


06.02. 2014