Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Kam kráčame v novom roku

V treťom roku realizácie školského programu Ekologická stopa na Slovensku vás vítame s náručou noviniek. Všetkým eko-stopárom, malým aj veľkým, želáme úspešný návrat do školských lavíc.

Čo nás čaká...

Držiteľom certifikátu 2010/2011
srdečne blahoželáme. Počas Svetového dňa životného prostredia, 5. júna, ho získalo spolu 107 škôl (výsledky z udeľovania certifikátov). Uvedomujeme si, že vo víre školských povinností nie je jednoduché vypočítať ekostopu školy vo všetkých ôsmich kategóriách. Preto aj na začiatku tohto školského roka budeme písomnou formou informovať zriaďovateľov všetkých certifikovaných škôl o ich úspešnej účasti v programe.

HODINA S EKOSTOPOU – súťaž pre pedagógov
Súťaž bola ukončená koncom minulého školského roka. Súťažilo v nej 114 aktivít od učiteľov z materských (24), základných (59) aj stredných (25) škôl. Onedlho nás čaká vyhlásenie najlepších aktivít a odovzdanie ocenení. Súťaž však prinesie „ovocie“ všetkým učiteľom s prístupom do užívateľského prostredia webového portálu programu.

Nové publikácie
V časti „Dokumenty“ pribudli nové publikácie, ktoré si môžete nielen pozrieť, ale aj stiahnuť. V nasledujúcich dňoch vám ich postupne predstavíme.

ŠIŠKA 2011
Približne v polovici septembra zahájime prihlasovanie na XIV. ročník trojdňového celoslovenského podujatia venovanému environmentálnej výchove a ľuďom, ktorí v tejto oblasti tvoria a pracujú.

Budú Slováci kráčať s väčšou stopou?
Dozvieme sa po zverejnení nového Atlasu ekologickej stopy 2011, ktorú vydáva medzinárodná organizácia Global Footprint Network spravidla ku koncu každého kalendárneho roka.

Zameraj sa na vlastnú stopu
Bilancia ekostôp je novým nástrojom pre interpretáciu výsledkov školy. Ide o porovnanie certifikovaných ekostôp. Zobrazuje sa časti „Naša ekostopa“ iba školám, ktoré získali certifikát minimálne za dva školské roky. Cieľom je upriamiť pozornosť na vlastnú ekostopu a jej každoročné znižovanie. Skúste to v tomto školskom roku.

Program kontinuálneho vzdelávania
Vzdelávací program s názvom Ekologická stopa – výchova k trvalo udržateľnému rozvoju pre učiteľov základných a stredných škôl získal akreditáciu (Rozhodnutím MŠVVaŠ SR o akreditácii číslo 495/2011 – KV, zo dňa 8. júna 2011). Zároveň sme podali samostatnú žiadosť o akreditáciu rovnomenného programu pre učiteľov materských škôl. O termínoch a podmienkach prihlasovania vás budeme informovať.

EnvirOtázniky 2011/2012
budú zamerané na ekologickú stopu. Korešpondenčná olympiáda pre žiakov II. stupňa základných škôl bude vyhlásená koncom roka 2011.

Veľa úspechov za katedrou aj za lavicou želá


08.09. 2011