Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

IT v environmentálnej výchove

Slovenská agentúra životného prostredia vás pozýva na konferenciu IT v environmentálnej výchove, ktorá sa uskutoční v dňoch 8.-9. júna 2010 v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene.


V modernom vzdelávacom systéme sa informačné a informačné technológie (IKT) používajú v mnohých podobách a nevyhýbajú sa ani environmentálnej výchove. Konferencia je určená najmä pre učiteľov, koordinátorov environmentálnej výchovy, ale aj ďalších pedagogických pracovníkov všetkých stupňov škôl a predstavuje programy, ktoré využívaním internetu a rôznych multimediálnych zdrojov robia environmentálnu výchovu atraktívnejšou a školu modernejšou.

Z programu

 • Cieľom podujatia je prezentovať rôzne úspešné projekty a aplikácie v tejto oblasti na Slovensku, ale aj v zahraničí. Budú predstavené zaujímavé vzdelávacie programy, ktoré môžu slúžiť ako nástroj na projektové vyučovanie pre učiteľov s využitím on-line vzdelávania zameraným na medzipredmetové väzby (ekológia, environmentálna výchova, prírodopis, biológia, geografia...).
 • Samostatný blok programu bude venovaný aktivitám Európskej environmentálnej agentúry v oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania, ktoré na slovenských školách v súčasnosti nie sú veľmi známe. Zástupcovia vybraných škôl účastníkov oboznámia so svojimi skúsenosťami pri realizácii svojich projektov, programov a aktivít. Určite zaujmú aj prezentácie samotných žiakov.


Podujatie tak pre pedagogických pracovníkov vytvára priestor na prezentovanie a výmenu poznatkov o využívaní nových technológii vo vyučovaní environmentálnej výchovy.

Prihláška

Vyplnené prihlášky na konferenciu zasielajte e-mailom, faxom, prípadne poštou najneskôr do 2. júna 2010.

 • kontakt:
  e-mail: katarina.koskova@sazp.sk
  Tel. / Fax: 048/43 74 175
  Mgr. Katarína Kosková
  Slovenská agentúra životného prostredia
  Centrum environmentálnej výchovy a vzdelávania
  Tajovského 28
  975 90 Banská Bystrica

Viac informácii o konferencii IT v environmentálnej výchove nájdete na webovej stránke konferencie: http://enviroiforum.sazp.sk/itev


24.05. 2010