Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Hodina s ekostopou pokračuje

Súťaž pre pedagógov o najlepšiu aktivitu na tému ekologickej stopy pokračuje aj v školskom roku 2011/2012.

Som vhodný súťažiaci?

Zapojiť sa môže každý pedagogický zamestnanec v nasledujúcich súťažných kategóriách:
A) Materské školy
B) Základné školy B1) I. stupeň, B2) II. stupeň
C) Stredné školy

Ako mám postupovať?

 1. Prečítajte si o koncepte ekologickej stopy na www.ekostopa.sk.
 2. Porozmýšľajte, ako zaradiť problematiku ekologickej stopy do vyučovania vášho predmetu.
 3. Pripravte a v rámci vyučovacej hodiny zrealizujte s deťmi/žiakmi/študentmi aktivitu na niektorú z oblastí ekologickej stopy.
 4. Spracujte svoju aktivitu do pripraveného formulára pre materské školy alebo do formulára pre základné a stredné školy.
 5. Aktivitu pošlite elektronicky na ekostopa@sazp.sk a do predmetu správy uveďte „Hodina s ekostopou“.
 6. Počas školského roka môžete pripraviť viacero aktivít, ktoré posielajte priebežne, najneskôr však do 5. júna 2012.

Akú oblasť si mám zvoliť?

Aktivitu zamerajte na jednu alebo viac oblastí ekologickej stopy:

Ekologická stopa (všeobecne) Voda Doprava
Elektrina Stravovanie Budovy a pozemky
Kúrenie Odpad Nákup a vybavenie

Ako môžem uspieť?

Aktivity zaslané do súťaže vyhodnotí pracovný tím školského programu Ekologická stopa podľa nasledujúcich kritérií:

 • zameranie na ekologickú stopu
 • aktivizujúce vyučovacie metódy
 • jedinečnosť a nápaditosť
 • zrozumiteľnosť
 • formálna stránka

Čo vyhrám?

Tri najlepšie aktivity v každej súťažnej kategórii oceníme knižnými a praktickými športovými cenami. Zaslané aktivity budú s uvedením autorstva vystavené na portáli Ekologickej stopy a prístupné pre ostatných učiteľov. Prispejú k vzájomnej inšpirácii a výmene skúseností, preto súťaž nebude mať porazených, iba víťazov!

Propozície súťaže
Formulár aktivity pre materské školy
Formulár aktivity pre základné a stredné školy


24.01. 2012