Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Hodina s ekostopou

Aj v tomto školskom roku sa môžete zapojiť do súťaže o najlepšiu výchovno-vzdelávaciu aktivitu na tému ekologická stopa.

Súťaž je určená pre pedagógov v nasledujúcich kategóriách:

A) Materské školy
B) Základné školy – B1 I. stupeň, B2 II. stupeň
C) Stredné školy

Úlohou súťažiacich je podľa pripraveného formulára popísať aktivitu zameranú na ekologickú stopu, ktorú zrealizovali počas vyučovacej hodiny so svojimi žiakmi a zaslať ju najneskôr do 5. júna 2015 na ekostopa@sazp.sk.

Najlepšia aktivita v každej súťažnej kategórii bude ocenená diplomom a vecnými cenami. Vybrané aktivity budú s uvedením autorstva vystavené na portáli Ekologickej stopy a prístupné pre ostatných učiteľov. Prispejú tak k vzájomnej inšpirácii a výmene skúseností, preto súťaž nebude mať porazených, iba víťazov!

Propozície súťaže
Formulár aktivity – materské školy, základné a stredné školy


08.12. 2014