Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Fotozáťaž – hlasovanie

Zapojte sa do verejného hlasovania o najlepšiu fotografiu na tému Šokujúca Enviróza a podporte hráčov v školskom programe Enviróza.

Fotozáťaž je jednou zo sprievodných súťaží školského programu Enviróza, ktorej cieľom je informovať o problematike environmentálnych záťaží na Slovensku.

Do 1. kola súťaže prihlasovali hráči fotografie na tému Šokujúca Enviróza s nasledujúcou anotáciou:

Čo ťa počas hry Enviróza najviac šokovalo v pozitívnom alebo negatívnom zmysle? Je to obraz, ktorý sa ti naskytol priamo na lokalite s environmentálnou záťažou alebo zážitok, príhoda na ceste za ňou? Vyjadri svoje myšlienky či názory na tento problém vo fotografii a sprístupni ich očiam verejnosti.

Verejné hlasovanie o najlepšiu fotogragiu prebieha do konca januára 2014.

Pozrite si fotografie prihlásené do súťaže, hlasujte on-line alebo dajte svoj facebook like prostredníctvom: www.enviroza.sk/informuj.


10.01. 2014