Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

EnvirOtázniky sú zodpovedané

VII. ročník vedomostnej súťaže, ktorý žiakom kládol otázky o ekologickej stope už má svojich víťazov.

Do olympiády o životnom prostredí sa prostredníctvom portálu www.envirotazniky.sk prihlásilo 1 326 žiakov II. stupňa z celkového počtu 222 základných škôl. Elektronický dotazník pozostával zo 60 otázok rozdelených do 6 okruhov:

1. Ekologická stopa
2. Uhlíková stopa
3. Vodná stopa
4. Stopa stravovania
5. Zelená stopa
6. Odpadová stopa


Na prvých miestach sa umiestnili:

1. Nikola Jančeková, 11 rokov – 58 bodov
Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica

2. Dominika Brťková, 14 rokov – 57 bodov
Základná škola, Hnúšťa

2. Nicole Huttová, 13 rokov – 57 bodov
Základná škola, Sadová 620, Senica

3. Matej Ján Dominka, 13 rokov – 56 bodov
ZŠ s MŠ Antona Bernoláka, Martin

Tlačová správa

Správne odpovede a mená ďalších úspešných riešiteľov sa dozviete na portáli www.envirotazniky.sk.


12.05. 2012