Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

EnvirOtázniky - olympiáda o životnom prostredí

VI. ročník celoslovenskej korešpondenčnej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl venovaný problematike životného prostredia.

Po úspešnom piatom ročníku olympiády o životnom prostredí EnvirOtázniky, do ktorej sa zapojilo vyše tisíc žiakov zo 150 základných škôl druhého stupňa, bol vyhlásený šiesty ročník tejto súťaže.

Cieľom olympiády je zvýšiť záujem žiakov základných škôl o prírodovedné predmety a o problematiku životného prostredia, ešte pred rozhodovaním sa o budúcom štúdiu na stredných školách. Súčasne má prispieť k zvyšovaniu environmentálneho vedomia, vedomia o trvalo udržateľnom rozvoji a angažovanosti žiakov v otázkach životného prostredia doma, v škole a vo svojom regióne.

Obsahové zameranie: olympiáda pozostáva z 10 otázok v každej z nasledovných oblastí
• Rastlinstvo NATURA 2000
• Svet húb
• Zodpovedný spotrebiteľ
• Prírodné a kultúrne poklady Európy
• Pohoria sveta
• Jaskyne na Slovensku

Vyplnené prihlasovacie formuláre za každého žiaka je potrebné poslať priamo na adresu Slovenskej agentúry životného prostredia najneskôr s dátumom 25. 2. 2011 na pečiatke obálky.

Desať najúspešnejších mladých riešiteľov získa zaujímavé a hodnotné ceny:
1. miesto – bicykel
2. miesto – stan a spací vak
3. miesto – turistická výbava
1. – 10. miesto – hodnotná kniha

Propozície súťaže, prihlasovací formulár a súťažné otázky nájdete kliknutím na:
http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=1147&idl=1147&idf=816〈=sk


17.12. 2010