Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

EnvirOtázniky o ekologickej stope

VII. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže kladie žiakom otázky o ekologickej stope.

Olympiáda o životnom prostredí pod názvom EnvirOtázniky je určená pre žiakov II. stupňa základných škôl. Cieľom je zvýšiť záujem žiakov o prírodovedné predmety a o problematiku životného prostredia, ešte pred rozhodovaním sa o budúcom štúdiu na stredných školách.

V školskom roku 2011/2012 súťaž „stopuje“ vedomosti žiakov o ekologickej stope. Pozostáva z 10 otázok v každej z nasledujúcich oblastí:

1. Ekologická stopa
2. Uhlíková stopa
3. Vodná stopa
4. Stopa stravovania
5. Zelená stopa
6. Odpadová stopa


Súťaž je prvýkrát vyhlásená v novej on-line podobe. Na portáli www.envirotazniky.sk nájdete jej aktuálne propozície a pravidlá.

Všetkým súťažiacim držíme palce.


12.02. 2012