Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

EnvirOtázniky o doprave

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlásila jubilejný X. ročník celoslovenskej olympiády o životnom prostredí, ktorá je určená žiakom II. stupňa základných škôl.

Cieľom je zvýšiť záujem žiakov o prírodovedné predmety a o problematiku životného prostredia ešte pred rozhodovaním sa o budúcom štúdiu na stredných školách.

Tohtoročné otázky sú zamerané na problematiku dopravy a rozdelené do 6 tém:

• História dopravy
• Doprava a jej vplyv na životné prostredie
• Pohon a pohonné hmoty
• Mobilita v mestách
• Dopravné prostriedky a značky
• Doprava budúcnosti

Termín uzávierky súťaže je 31. marec 2015.

Traja najúspešnejší riešitelia získajú hodnotné vecné ceny od Slovenskej agentúry životného prostredia. Špeciálnu cenu do súťaže venuje aj v tomto ročníku Európska environmentálna agentúra.

Propozície súťaže

Viac informácií nájdete na webovej stránke www.envirotazniky.sk.


23.01. 2015