Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

ENO-program

Nielen teoreticky,ale aj prakticky. Tak s týmto cieľom sa naša škola zapojila do medzinárodného ENO-programu venovanemu životnému prostrediu na našej planéte. Cieľom programu je vysádzať stromy, ktoré sú pľúcami planéty.Program sa koná dvakrát v roku v máji a septembri.Je otvorený pre školy a skupiny zaujimajúce sa o životné prostredie. Ako sme teda prakticky prispeli my? V máji sme do malého parčíka pred našou školou vysadili šesť tují a okrem skrášlenia okolia školy sme svojou troškou prispeli k ozdraveniu ovzdušia.

22.06. 2010