Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Ekologická konference Třinec- Ekostopa na cestách ...

Tím našej Ekostopy v zložení: Majka Kališíková (III.G), Peťa Ješíková (III.G), Ivka Zajacová(III.F), Alžbetka Šimjaková(III.F) a Rebeka Švancárová (III.F), spoločne s pani profesorkou Mgr. Zuzanou Koňuchovou, sa 9.marca 2011 zúčastnil slávnostného 10. ročníka Středoškolské Ekologické Konference usporiadanej Gymnáziom v Třinci.

Celé podujatie sa nieslo v znamení hlavnej témy : “Zelená škola“ a skutočne sme sa na vlastné oči presvedčili, že študenti nielen zo Slovenska, ale aj z Českej Republiky a Poľska, majú snahu robiť našu planétu stále viac a viac zelenou či už po ekologickej alebo estetickej stránke.
Zo slov prezentácií sa niesli kombinácie rôznych jazykov a tiež myšlienok ako zlepšiť ekologickú situáciu jednotlivých škôl. Samozrejme, ani my sme neboli výnimkou.
Nápady boli naozaj rôznorodé, ako aj ich podanie porote a publiku. Mohli sme vidieť divadelné scénky, videá, rozhovory či krátke dokumenty.
Odborná porota po celý čas sústredeným okom sledovala plusy a mínusy našich prác.
Program prebiehal vo veľmi príjemnej atmosfére, počas čakania na konečný verdikt bol sprevádzaný hudobnými a speváckymi vystúpeniami.
Na hodnotení sa podieľali aj profesori zúčastnených škôl (Anketa o cenu hostů) a tiež publikum (Anketa o cenu diváků).
Príjemným prekvapením pre náš tím bolo rozhodnutie porotcov, ktorí ocenili náš projekt 1.miestom v oboch kategóriach. Pani profesorka Mgr. Zuzana Koňuchová prevzala slávnostnú plaketu, ktorá bola udeľovaná účastníkom na počesť 10. ročníka konania sa tejto konferencie.
Vďaka patrí aj pani profesorke Mgr. Ivane Zemiakovej, ako realizátorke projektu Ekostopy na našej škole, ktorá nám pomáhala s prípravou a SAŽP vďaka, ktorej mohol byť realizovaný celý projekt.
Z Třinca sme odchádzali s vedomím, že ekologické problémy nie sú študentom ľahostajné a s dobrým pocitom, že naša práca vzbudila záujem.
Rebeka Švancárová, III.F

09.03. 2011