Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Eko-stopujeme na 600 školách

Nedávno sa do školského programu Ekologická stopa zaregistovala škola s poradovým číslom 600. Program aj vďaka vám patrí medzi najúspešnejšie svojho druhu na Slovensku ale aj v zahraničí.

Pri tejto milej príležitosti vám ďakujeme za priazeň a veríme, že Ekologická stopa vám ponúka zaujímavé možnosti a praktické pomôcky pre realizáciu environmentálnej výchovy.

Zároveň pripomíname sprievodné súťaže vyhlásené v rámci programu v aktuálnom školskom roku:

Hodina s ekostopou
Súťaž pre pedagógov o najlepšiu aktivitu na tému ekologická stopa. Zapojiť sa môže každý učiteľ z materskej, základnej alebo strednej školy.
Termín uzávierky: 5. jún 2012
Viac informácií

ProEnviro
VII. ročník súťaže o najlepší environmentálny projekt zrealizovaný školou. Do súťaže je možné prihlásiť úspešné aktivity realizované v rámci programu Ekologická stopa.
Termín uzávierky: 18. máj 2012
Viac informácií

EnvirOtázniky
VII. ročník vedomostnej súťaže „stopoval“ vedomosti žiakov v nasledujúcich oblastiach: ekologická, uhlíková, vodná stopa, stopa stravovania, zelená a odpadová stopa.
Termín uzávierky: 23. marec 2012
Na portáli programu boli zverejnené správne odpovede a čoskoro budú vyhlásené výsledky.
Viac informácií

Zelený svet
Témou XVII. ročníka medzinárodnej súťaže detskej výtvarnej tvorivosti je Moja stopa na tejto planéte.
Termín uzávierky: 16. marec 2012
Slávnostné vyhlásenie výsledkov, odovzdávanie cien a výstava najúspešnejších prác sa uskutoční v rámci festivalu Envirofilm 2012.

Viac informácií


19.04. 2012