Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Deň Zeme každým dňom

V tento deň oslavujeme jedinečnosť, krásu a dokonalosť našej planéty. Zároveň si hlbšie uvedomujeme svoju spätosť s týmto krehkým domovom. Pre Zem je však dôležitý každý náš deň. Preto všetkých, i seba samých, povzbudzujeme k investovaniu svojich individuálnych možností a schopností do postupného znižovania ekologickej stopy.

Deň Zeme má byť veselý, pozitívny a tiež akčný. Takúto predstavu máme aj o počítaní ekologickej stopy školy.

Navyše každý „environmentálny krok“ vpred by nemal zostať bez pocitu úspechu. Preto každá škola, ktorá počas počítania svojej ekologickej stopy aktivuje v mladých ľuďoch zodpovednosť za planétu Zem, je ocenená certifikátom.

Postup pre udelenie certifikátu ekologickej stopy školy za školský rok 2011/2012:

  1. Ekostopu školy si v tomto školskom roku vypočítajte vo všetkých 8 kategóriách spotreby aspoň 1 krát.
  2. Zozbierané údaje vložte do všetkých 8 kategórií v kalkulátore a až následne kliknite na políčko „Uložiť ekostopu“. Neukladajte každú kategóriu jednotlivo!
  3. Ekostopu školy, ktorú chcete postúpiť do certifikácie, označte v „Histórii ekostôp“ ako aktuálnu.
  4. Uvedený postup uskutočnite najneskôr do polnoci 5. júna 2012.

V prípade otázok alebo problémov pri vkladaní údajov do kalkulátora nám napíšte na kontaktný e-mail: ekostopa@sazp.sk.

Krásny Deň Zeme a potom aj každý ďalší


22.04. 2012