Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Exkurzia elektrotechnikov v spaľovni odpadov

Odpad z našich domácnosti tvorí súčasť životného prostredia. Čo sa však stane s odpadom z nášho koša, keď príde smetiarsky voz pred náš dom, čo sa robí ďalej s odpadom, kam smeruje, tak na tieto otázky sme sa rozhodli nájsť odpovede návštevou Spaľovne odpadov v Kokšov- Bakši v Košiciach. Veď predstava, že na Slovensku ročne vyprodukujeme na jedného obyvateľa cca 330 kg komunálneho odpadu, nie je jednoduchá.

Naši študenti najprv navštívili učebňu Centra environmentálnej výchovy (CEV) v areáli Spaľovne odpadov - TERMOVALORIZÁTOR v Kokšov – Bakši, kde sa zaujímavou formou dozvedeli, čo sa deje s odpadom a okrem iného aj to, že do spaľovne denne príde 52 smetiarskych áut a vysype 203 ton odpadu. Následne si študenti otestovali svoje vedomosti a zručnosti a nakoniec si prezreli samotný areál prevádzky.

Ako sa sami mohli presvedčiť, produkcia odpadu v spoločnosti narastá a príroda si sama nevie pomôcť. Preto je na nás, aby sme zmenili prístup myslenia. Koľko odpadu vyprodukujeme a čo s vytvoreným odpadom urobíme, je len v našich rukách.


14.04. 2011