Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Certifikát Ekostopy

Dávame do povedomia, že dňa 5. júna 2019, počas Svetového dňa životného prostredia,bude uzávierka ekostopy pre tento školský rok 2018/2019.

Certifikát je udelený všetkým školám, ktoré splnili nasledovné podmienky:

  1. Vypočítanie ekostopy školy aspoň jedenkrát vo všetkých 8 kategóriách spotreby.
  2. Vloženie údajov do Internetového kalkulátora ekologickej stopy školy najneskôr do polnoci, 4. júna 2019.
  3. Označenie aktuálnej ekostopy – do certifikačného hodnotenia postupuje tá ekostopa školy vypočítaná vo všetkých kategóriách spotreby, ktorá je v Histórii ekostôp označená ako aktuálna.
Udeľovanie certifikátu prebehne vo virtuálnej – teda environmentálne šetrnej rovine. Certifikát vo vysokej kvalite si školy budú môcť stiahnuť priamo vo svojom užívateľskom konte na portáli programu.
Prajeme všetkým krásny medzinárodný deň biodiverzity!

22.05. 2019