Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Bilancia ekostôp

Ide o porovnanie certifikovaných ekostôp školy za predošlý a súčasný školský rok.

Každá škola disponuje inými podmienkami a predpokladmi pre veľkosť svojej ekologickej stopy. Preto nie je celkom férové porovnávať výsledky škôl navzájom, ani v prípade, že ide o školy rovnakého druhu (kategórie).

Naopak, oveľa významnejšie je porovnanie ekologických stôp školy za jednotlivé školské roky, ktoré sa bude graficky zobrazovať kliknutím na „Bilanciu ekostôp“. 6. júna 2011, deň po udeľovaní certifikátov, ho uvidia školy s certifikátmi za predošlý (2009/2010) aj súčasný školský rok (2010/2011).

Vašu pozornosť chceme upriamiť na vašu vlastnú ekologickú stopu. Jej zníženie hoci aj o jednu tisícinu znamená veľký úspech.

Nie je predsa dôležité byť najlepším, ale zlepšovať sa!


02.06. 2011