Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

6 tém a 60 otázok

EnvirOtázniky 2013/14 prinášajú nové otázky o životnom prostredí.

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlásila IX. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže EnvirOtázniky, ktorá je určená pre žiakov druhého stupňa základných škôl.

Cieľom súťaže je zvýšiť záujem žiakov základných škôl o prírodovedné predmety a o problematiku životného prostredia ešte pred rozhodovaním sa o budúcom štúdiu na stredných školách.

IX. ročník EnvirOtáznikov sa realizuje v rámci projektu Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR. Šesť tematických okruhov (60 súťažných otázok) je práve preto zameraných na problematiku environmentálnych záťaží:

  1. Environmentálne záťaže
  2. Školský program Enviróza
  3. Druhy environmentálnych záťaží
  4. Pôda a horninové prostredie
  5. Voda
  6. Ľudské zdravie

Traja najúspešnejší riešitelia získajú zaujímavé a hodnotné vecné ceny od Slovenskej agentúry životného prostredia a Európskej environmentálnej agentúry.

Informácie o súťaži nájdete na webovej stránke www.envirotazniky.sk.


20.02. 2014