Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.
Počet certifikovaných škol: 11
Škola Adresa Certifikovaná ekostopa školy [gha]
v šk. roku2021/2022
Certifikáty
Materská škola Sídlisko Rimava 28/1066, Rimavská Sobota 0.1991 21/22