Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.
Počet certifikovaných škol: 11
Škola Adresa Certifikovaná ekostopa školy [gha]
v šk. roku2021/2022
Certifikáty
Materská škola Sídlisko Rimava 28/1066, Rimavská Sobota 0.1991 21/22
Materská škola E. P. Voljanského 491/3, Zvolen 0.2066 21/22
Špeciálna základná škola SNP 49, Krompachy 0.2143 21/22
Materská škola Azovská 1, Košice 0.2165 21/22
Gymnázium Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto 0.2326 21/22
Základná škola s MŠ Nám. O. Cabana 36, Komjatice 0.2418 21/22
Základná škola s materskou školou Žbince 145, Žbince 0.2438 21/22
Materská škola Sídlisko SNP 75, Trenčianske Teplice 0.2943 21/22
SOŠ Jána Antonína Baťu Nám. SNP 5, Partizánske 0.3173 21/22
SPŠ elektrotechnická Komenského 44, Košice 0.3507 21/22