Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Slovo na povzbudenie

Väčšina z nás už niekedy bežala po pláži a zanechala za sebou stopy v piesku! Zanechali sme za sebou značku.

Všetci však zanechávame aj svoju značku na planéte Zem! Všetko čo robíme spotrebúva zdroje a vytvára odpad, ktorý vzniká počas aj po ich použití.

To je naša ekologická stopa!

Meranie veľkosti ekologickej stopy je naozaj významný krok, ktorý môžete urobiť! Povie vám, aký je váš vplyv na Zem a dá vám jasný cieľ, ktorý je možné dosiahnuť. Pokúste sa znížiť vašu stopu a tak zredukovať vplyv, ktorý máte na planétu.

Táto internetová stránka poukazuje na vplyv vašej školy na životné prostredie. Dáva vám príležitosť spolupracovať na jeho znižovaní a vytváraní školy, ktorá bude lepšia pre planétu.

Práca so stránkou je jednoduchá a ľahká. Zbieranie informácií, ktoré potrebujete na výpočet ekologickej stopy školy bude zábavné. Keď už budete poznať veľkosť svojej stopy, môžete začať pracovať na jej znižovaní a zároveň sa porovnať s inými školami na Slovensku.

James Hindson , SENSE&SUSTAINABILITY