Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.
Number of registered schools : 948
Register Number School Address
7 Základná škola Kpt. Nálepku 12, Nové Mesto nad Váhom
15 Základná škola s MŠ Oravská Jasenica 141, Oravská Jasenica
16 Materská škola Budovateľská 428/4, Hanušovce nad Topľou
17 Základná škola s MŠ Hlavná 198, Kolíňany
18 Základná škola Námestie mládeže 587/17, Zvolen
19 Gymnázium Školská 26, Vráble
20 Základná škola s MŠ Horné Otrokovce 137, Horné Otrokovce
25 Gymnázium A. Bernoláka Mieru 307/23, Námestovo
26 Základná škola Hlavná 2, Topoľnica
27 Gymnázium J. M. Hurbana 17. novembra 1296, Čadca