Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Prihlásenie

Zadajte prihlasovacie údaje, ktoré boli zaslané e-mailom na adresu kontaktnej osoby (učiteľa, ktorý vašu školu zaregistroval) a tiež poštou v informačnom liste riaditeľovi na adresu vašej školy.


Vaša škola ešte nie je zaregistrovaná? Zaregistrujte školu