Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.
Number of registered schools : 948
Register Number School Address
81876 Materská škola pri ZŠ Trnková 4, Bratislava-Jarovce
81875 Spojená škola - Obchodná akadémia Centrálna 464, Svidník
81874 Základná škola Bukovina 305, Turzovka
81873 Základná škola Neporadza 132, Neporadza
81872 Spojená škola - ŠG a SOŠ drevárska Rosinská cesta 4, Žilina
81871 Základná škola Stránske 80, Stránske
81870 Cirkevná ZŠ R. Zaymusa Romualda Zaymusa 3, Žilina
81869 Základná škola s MŠ Čeľadice 87, Čeľadice
81868 Základná škola s MŠ Slovenská Ves 313, Slovenská Ves
81867 Obchodná akadémia Murgašova 94, Poprad