Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.
Number of registered schools : 948
Register Number School Address
81906 Cirkevná ZŠ Narnia Beňadická 38, Bratislava-Petržalka
81905 Základná škola s MŠ Orešie 3, Pezinok
81904 Gymnázium Pavla Horova Masarykova 1, Michalovce
81903 Základná škola s MŠ Školská ul. č. 16, Jarok
81902 Materská škola Cabov 47, Cabov
81901 Základná škola Kubranská 80, Trenčín
81900 Gymnázium Veľká okružná 22, Žilina
81899 Základná škola Liptovská Štiavnica 44, Liptovská Štiavnica
81898 Materská škola Hlavná 87/10, Svinia
81897 Špec. základná škola Odborárska 2, Košice