Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.
Number of registered schools : 948
Register Number School Address
38 Základná škola Komenského 13, Sabinov
39 Obchodná akadémia K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota
9999 SAŽP - test Tajovského 28, Banská Bystrica
80937 Stredná odborná škola strojnícka Športová 1326, Kysucké Nové Mesto
80938 Detské centrum JONATHAN PUDING Na lúčkach 2, Banská Bystrica
80939 Základná škola s materskou školou Školská 8, Spišské Bystré
80940 Súkromná SOŠ ANIMUS Nitra, MOP Levice Jesenského 41, Levice
80941 Cirkevná základná škola Lipová 10, Topoľčany
80942 Základná škola JGT Gaštanová 12, Banská Bystrica
80943 Gymnázium SNP 1, Gelnica