Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Vyhlásenie grantovej súťaže

Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum programovania environmentálnych projektov a environmentálnej výchovy v Banskej Bystrici vyhlasuje V. ročník súťaže ProEnviro – súťaž o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou.

Prvýkrát v tejto projektovej súťaži bola určená oblasť, v ktorej by školy mali predkladať svoje projektové zámery. Táto oblasť je úzko prepojená s novým vzdelávacím programom Ekologická stopa, ktorý SAŽP odštartovala práve v tomto školskom roku.

Do súťaže sa môžu prihlásiť kolektívy zložené zo žiakov a pedagógov, prípadne nepedagogických pracovníkov škôl. Vyplnený prihláškový formulár je potrebné poslať poštou alebo elektronickou formou priamo na adresu Slovenskej agentúry životného prostredia najneskôr do 12. marca 2010.

Po uzavretí súťaže bude na základe odborného posudku v každej súťažnej kategórii vybraná jedna škola, ktorá získa finančnú podporu vo výške 1 000 eur. Spolu to predstavuje 3 000 eur, ktoré budú rozdelené medzi 3 školy. V každej súťažnej kategórii 3 kolektívy (spolu 9 kolektívov) umiestnené na prvých miestach získajú užitočné vecné ceny.

Propozície súťaže (kritériá hodnotenia projektov, súťažné kategórie, podmienky čerpania finančnej podpory)

Prihláškový formulár projektu

Viac informácií na: http://www.sazp.sk/

Kontakty:
andrej.svec@sazp.sk
jana.simonovicova@sazp.sk

Tel: 048/4374 187
Mob: 0908 500 032


15.01. 2010