Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Vitajte v novom školskom roku 2019/2020

S ekostopou pokračujeme aj v tomto školskom roku. Zaregistrovaným školám tento rok ponúkne

  • kalkulátor na výpočet ekostopy školy
  • tlačené a elektronické publikácie – Pracovné listy a Teoretické inšpirácie, Informačný plagát
  • vzdelávacie aktivity na rôzne témy ekologickej stopy
  • možnosť získať certifikát ekostopy školy za tento školský rok, každoročne udeľovaný 5. júna na Svetový deň životného prostredia

Školy, ktoré sa do programu prihlásili v predchádzajúcich ročníkoch, sa nemusia opätovne registrovať. Prihlasovacie údaje školy zostávajú nezmenené. V prípade chýbajúceho prihlasovacieho mena alebo hesla, problémov s prihlásením, resp. pri zmene kontaktných údajov (názov a adresa školy, kontaktná osoba, e-mail), napíšte na e-mailovú adresu:ekostopa@sazp.sk

Do pozornosti Vám dávame aj aktuálnu ponuku programov odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania SAŽP

Želáme Vám veľa úspechov!


05.09. 2019