Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Svetový deň životného prostredia – certifikáty ekologickej stopy

Slovenská agentúra životného prostredia aj tento rok udeľuje certifikáty školám zapojeným do programu Ekologická stopa. Ich virtuálne odovzdávanie sa opäť koná pri dnešnej príležitosti Svetového dňa životného prostredia.

Certifikát ekologickej stopy za školský rok 2019/2020 je udelený školám, ktoré si do 4. júna 2020 vypočítali svoju ekologickú stopu aspoň jedenkrát vo všetkých ôsmich oblastiach spotreby (elektrina, kúrenie, voda, stravovanie, odpad, doprava, budovy a pozemky, nákup a vybavenie). Certifikát vo vysokej kvalite si školy budú môcť stiahnuť priamo vo svojom užívateľskom konte na portáli programu.

Tento rok si kvôli hrozbe koronavírusu avšak niektorí z vás nestihli ekologickú stopu vypočítať, preto sme sa, aj na základe žiadostí zo škôl rozhodli dať tým, ktorí to potrebujú viac času, aby zameškané obdobie dobehli. Podstatné predsa nie sú termíny, ale naše osobné príspevky k ochrane a tvorbe životného prostredia. Certifikát vystavíme dodatočne!

Držiteľom certifikátu srdečne blahoželáme a dúfame, že v snahe o zníženie svojej ekologickej stopy budú pokračovať aj naďalej. Prajeme Vám krásne leto! Tešíme sa na priaznivcov Ekostopy aj v novom školskom roku 2020/2021.


05.06. 2020