Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Súťaže v Enviróze

Školský program Enviróza pokračuje druhým ročníkom. Prebieha formou hry prostredníctvom portálu www.enviroza.sk.

Program bol spustený pod záštitou MŽP SR. Počas prvého ročníka školy zmapovali 120 znečistených území po celom Slovensku a o problematike informovali prostredníctvom 105 súťažných príspevkov.

Edukačným cieľom je nadobúdanie informácii o existujúcich environmentálnych záťažiach a stave svojho životného prostredia na základe vlastných pozorovaní v prírode. Praktický význam spočíva v aktualizácii informácii o vybraných environmentálnych záťažiach registrovaných v rámci Informačného systému environmentálnych záťaži (IS EZ) a v identifikácii nových (tzv. školských) lokalít, ktoré vykazujú známky závažného znečistenia.

Nainfikovať sa pozitívnym "vírusom" Envirózy môžu základné a stredné školy, ktoré si vytvárajú hráčske skupiny. Hra prebieha v troch krokoch: hráči 1. hľadajú a 2. určujú environmentálne záťaže, publikujú svoje údaje on-line a zbierajú body, teda 3. skórujú. V rámci 4. doplnkového kroku informujú verejnosť o tejto problematike prostredníctvom sprievodných súťaží.

Registráciu školy do programu a založenie hráčskej skupiny realizuje učiteľ (prípadne vedúci krúžku) vyplnením on-line registračného formulára. Následne sú na školu poštou zaslané publikácie vydané pre účely programu: metodická príručka, pracovné listy pre základné a stredné školy, informačný plagát. Z registrácie škole nevyplývajú žiadne záväzné aktivity ani poplatky!

Aktuálne sa školy môžu v rámci Envirózy zapojiť do nasledujúcich sprievodných súťaží:

Fotozáťaž - súťaž o najlepšiu fotografiu
Sci-fi - súťaž o najlepší vedecko-fantastický príbeh na tému Stopercentná recyklácia
Infoška - súťaž o najlepšie informačné video

V prípade doplňujúcich otázok napíšte na info@enviroza.sk.


05.03. 2015