Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Certifikáty ekologickej stopy sú rozdané!

Slovenská agentúra životného prostredia aj tento rok udelila certifikáty školám zapojeným do programu Ekologická stopa. Ich virtuálne odovzdávanie sa opäť konalo pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia.

Certifikát ekologickej stopy za školský rok 2020/2021 bol udelený školám, ktoré si do 4. júna 2021 vypočítali svoju ekologickú stopu aspoň jedenkrát vo všetkých ôsmich oblastiach spotreby (elektrina, kúrenie, voda, stravovanie, odpad, doprava, budovy a pozemky, nákup a vybavenie). Certifikát vo vysokej kvalite si školy môžu stiahnuť priamo vo svojom užívateľskom konte na portáli programu.
Najnižšiu ekologickú stopu mala v tomto školskom roku materská škola v Malých Uherciach, ktorá sa aktívne zapája do tohto programu už od jeho zrodu!
Držiteľom certifikátu srdečne blahoželáme a dúfame, že v snahe o zníženie svojej ekologickej stopy budú pokračovať aj naďalej. Prajeme Vám krásne leto! Tešíme sa na priaznivcov Ekostopy aj v novom školskom roku 2021/2022.

11.06. 2021