Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

ŠIŠKA 2009 - program

XII. ročník Veľtrhu environmentálnych výučbových programov sa uskutoční v dňoch 8. až 10. október 2009 v SEV SAŽP Drieňok Teplý Vrch.

Nosnými témami tohto ročníka sú vesmír, biodiverzita a informačné technológie v environmentálnej výchove.

V rámci programu pre Vás pripravujeme potulky vesmírom so zaujímavým hosťom, návštevu neznámej jaskyne Drienčanského krasu či detské divadelné vystúpenie. Neodmysliteľnou súčasťou Veľtrhu je burza kníh, metodických materiálov a učebných pomôcok.

Počas Veľtrhu bude podrobne predstavený aj školský program Ekologická stopa - metodika, internetový kalkulátor, hodnotenie, prínosy a výhody. Zároveň budú distribuované propagačné plagáty a pracovné listy určené pre školy zapojené do programu.

Program

Tešíme sa na stretnutie s vami.


05.10. 2009