Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

ProEnviro

X. ročník súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou.

Súťaž je určená pre materské, základné i stredné školy. Prihlásené projekty by mali obsahovať environmentálny a výchovný aspekt. Do súťaže môže škola prihlásiť environmentálny projekt, ktorého trvanie je minimálne 1 mesiac a ktorý bol zrealizovaný a ukončený do apríla 2015 (vrátane). Každá škola môže do súťaže prihlásiť maximálne 3 projekty. Uzávierka súťaže je 31. mája 2015.

Víťazné školy získajú praktické vecné ceny od Slovenskej agentúry životného prostredia a partnera súťaže SHP Harmanec, a. s., ktorý sa aj v tomto ročníku rozhodol špeciálne oceniť projekt zameraný na tému Ako motivovať svoju školu, rodinu alebo okolie k recyklácii.

Podrobné informácie o súťaži


06.02. 2015